Opšti uslovi korišćenja

OBD2 Rent (Najmodavac), iznajmljuje vozilo Najmoprimcu čiji su podaci na prvoj strani Ugovora o iznajmljivanju vozila, pod sledećim uslovima:

 

Opšte odredbe i uslovi poslovanja

 1. Opšte odredbe i uslovi poslovanja se odnose na Vas, na pravnog subjekta koja plaća najam i sve povezane troškove (a Vi takođe možete biti vozač), kao i na sve (ostale) vozače koji su izričito navedeni u Ugovoru o iznajmljivanju i zato su ovlašćeni da upravljaju vozilom. Nijedno lice koje nije izričito navedeno/identifikovano u Ugovoru o iznajmljivanju nije ovlašćeno da upravlja vozilom. Pored toga, svako lice koje ne može da pruži važeći identifikacioni dokument nije ovlašćeno da upravlja vozilom.Ako Vi dozvolite neovlašćenom licu da upravlja vozilom, onda se ovo smatra kršenjem ovog dokumenta i Vi ste odgovorni za sve posledice koje mogu nastati kao rezultat takve Vaše radnje. Neovlašćeni vozač nije obuhvaćen osiguranjem ili proizvodima za zaštitu ponuđenim preko kompanije OBD2 Rent. OBD2 Rent zadržava pravo dodatne naplate za upravljanje vozilom od strane neovlašćenog vozača, a koja ne zavisi od eventualnog štetnog događaja na vozilu i nije vezana za nastupanje štetnog događaja.
  OBD2 Rent ima diskreciono pravo odlučivanja da zaključi ili ne zaključi ugovor o iznajmljivanju sa bilo kojim potencijalnim klijentom.

  1.1 Obavezni ste da nam pružite sve neophodne informacije kao što su vozačka dozvola, vaučer, važeća kreditna kartica, pasoš, kao i da izvršite uplatu u celosti. Svaki vozač mora posedovati vozačku dozvolu minimalno 3 pune godine, i imati između 21. i 75. godina starosti. Posebna naknada se naplaćuje za vozače mlađe od 25 godina i za vozače starije od 70 godina (naknada za mlađe/starije vozače).

  1.2 Obavezni ste u celosti platiti za uslugu iznajmljivanja vozila i ugovorenog depozita putem kreditne kartice, gotovinom, vaučerima, karticama za elektronska plaćanja. Čekovi nisu prihvatljiv način plaćanja. Potrebne su Vam dve kreditne kartice za najam određenih viših klasa vozila.

  2. Vozilo
  2.1 Stanje vozila
  Pre preuzimanja vozila možete upisati bilo koje vidljivo oštećenje i nedostatak, ukoliko isto oštećenje ili nedostatak već nije obeležen od strane OBD2 Rent. Nismo dužni prihvatiti bilo koje oštećenje ili nedostatak koji nije upisan u momentu pre preuzimanja vozila.

  Vi i/ili vozač ćete biti obezbeđeni vozilom koje je spremno za vožnju, provereno i napunjeno svim neophodnim radnim materijalima. Tokom perioda iznajmljivanja, Vi i/ili vozač treba da dopunite vozilo odgovarajućim tipom radnih materijala (npr. gorivo, ulje, tečnost za vetrobran, antifriz), po potrebi. Ukoliko se sipa neodgovarajuće gorivo i ukoliko ne pokažete da se greška može pripisati trećoj strani, bićete odgovorni za sve troškove nastale prilikom transporta vozila i/ili popravke izazvane štete na vozilu.

  2.2 Korišćenje vozila
  Molimo imajte u vidu da morate da poštujete zakon, naročito saobraćajne propise, i obavezu plaćanja putarine u zemljama u kojima upotrebljavate vozilo. Kao najmoprimac i vozač, odgovorni ste za sva potraživanja nastala usled odgovornosti vlasnika vozila tokom perioda iznajmljivanja.
  Vi i/ili Vozač morate čuvati vozilo sa najvećom pažnjom, kao dobar vlasnik, i u svim okolnostima se morate pobrinuti da je zatvoreno i zaštićeno uređajima za zaštitu od krađe kada je parkirano ili ostavljeno bez nadzora.
  Vi i/ili Vozač ne smete voziti vozilo dok su Vam sposobnosti upravljanja umanjene, naročito pod dejstvom alkohola ili droga, ili u slučaju bolesti.
  Pušenje nije zabranjeno u svim vozilima, ukoliko nije naročito naglašeno. U vozilima u kojima je zabranjeno pušenje, OBD2 Rent ima pravo potraživanja paušalne nadoknade od 150 evra+PDV za svaki slučaj kršenja zabrane od strane najmoprimca ili treće strane imenovane od strane najmoprimca. Najmoprimac ima pravo da dokaže da nije došlo do štete ili da je ona znatno niža od navedenog paušalnog iznosa.

  Tokom iznajmljivanja, morate preduzeti sve neophodne mere zaštite da biste vozilo zadržali u istom stanju u kojem ste ga preuzeli. Treba da pazite na sve signale kontrolnih lampica na instrument tabli vozila i da preduzmete sve neophodne aktivnosti za zaštitu u skladu sa uputstvom za upotrebu. Ako budete tada imali neka pitanja u vezi toga, molimo kontaktirajte OBD2 Rent na broj telefona +381 63 8008007.
  Bićete obavešteni o sledećem intervalu servisiranja (menjanje ulja i filtera) na početku iznajmljivanja. U obavezi ste da poštujete ovo pravilo i da sprečite kršenje intervala servisiranja iznajmljenog vozila. U tom slučaju, može Vam se naplatiti naknada za izgubljenu garanciju u vrednosti od 600 do 6.000 evra.

  2.3 Sve izmene i mehaničke intervencija na Vozilu su zabranjene bez prethodnog pisanog odobrenja OBD2 Rent-a. Ukoliko se prekrši ovo pravilo, dužni ste snositi pravilno opravdane troškove vraćanja vozila u isto stanje u kojem ste ga preuzeli. Najmoprimac može izvršiti popravke koje su neophodne da bi se obezbedila radna i putna sigurnost vozila, sprovedene do maksimalnog iznosa od 50 evra, bez daljih implikacija. Veće popravke se mogu izvesti isključivo uz pisanu saglasnost OBD2 Rent-a. Europcar snosi troškove popravke ukoliko su dostavljeni relevantni računi, osim ako najmoprimac nije odgovoran za štetu.

  2.4 Obaveštavamo Vas da OBD2 Rent ne pokriva robu unetu u vozila, pa u skladu sa tim OBD2 Rent ne može biti odgovoran za izgubljenu dobit i povezane gubitke u poslovanju u kontekstu sprovođenja najma.

  2.5 Vi i/ili Vozač ne možete koristiti Vozilo ili dozvoliti da se Vozilo koristi:
  – za ponovno iznajmljivanje, hipoteku, zalog, prodaju ili kao bilo koji vid garancije i to ne samo vozilo u celosti nego i bilo koji njegov deo, već i Ugovor o iznajmljivanju, ključevi, dokumentacija vozila.
  – za prevoz broja lica koji je veći od onog navedenog u registracionoj potvrdi vozila.
  – za prevoz zapaljive i/ili opasne robe, otrovnih, štetnih i/ili radioaktivnih proizvoda ili robe koja krši važeće zakonske odredbe (pod uslovom da Vas takvo izuzeće ne sprečava u zadovoljavanju svakodnevnih potreba koje ne krše važeće zakone i čiji prevoz odgovara normalnoj upotrebi iznajmljenog vozila).
  – za prevoz robe čija težina, količina i/ili zapremina prelaze dozvoljene vrednosti navedene u saobraćajnoj dozvoli i/ili izveštaju sa tehničkog pregleda vozila.
  – za trkanje, terensku vožnju, čak i ako su trkačke staze otvorene za javnost radi testiranja i vežbe (takozvana turistička upotreba), testove pouzdanosti, testove brzine ili učestvovanje u relijima, takmičenjima ili ispitivanjima, na bilo kojoj lokaciji, zvaničnoj ili ne.
  – za prevoz živih životinja, izuzimajući kućne ljubimce i/ili domaće životinje u odgovarajućim transportnim boksovima za životinje. Troškove neophodnog čišćenja snosi najmoprimac. Vanredni troškovi čišćenja su izračunati na vremenskoj i materijalnoj osnovi i naplaćeni u minimalnom paušalnom iznosu od 150 evra+PDV. Najmoprimac ima pravo da dokaže da nije došlo do štete ili da je ona znatno niža od paušalnog iznosa.
  – za davanje časova vožnje, vožnju uz pratnju.
  – za guranje ili vuču drugog vozila ili prikolice (osim u slučajevima kada je iznajmljeno vozilo već opremljeno kukom za vuču pri čemu je maksimalno opterećenje u skladu sa pozitivnim pravom).
  – na pošljunčanim putevima ili putevima čija površina, veličina ili stanje održavanja predstavlja rizik po vozilo, kao što su plaže, neprohodni putevi, šumski putevi, planine, itd. ili na svim putevima koji nisu odobreni i asfaltirani putevi.
  – za činjenje namernih prestupa.
  – za transport bilo kojom letelicom.
  – unutar traka sa zabranom saobraćaja u lukama, na aerodromima i/ili uzletištima ili sličnim mestima nedostupnim za javni saobraćaj, ili u rafinerijama i po posedu i u objektima naftnih kompanija (osim benzinskih pumpi) bez izričitog prethodnog pisanog odobrenja OBD2 Rent-a.
  – za prevoz putnika za naknadu ili nagradu (na primer u svrhu deljenja troškova prevoza), što može varirati u zavisnosti od okolnosti.
  – za probijanje carine i ostale prekršaje, čak i ako su kažnjivi po zakonu samo na mestu prekršaja.
  – za sve ostale upotrebe izvan upotreba u skladu sa ugovorom.

   

U slučaju kršenja gorenavedenih obaveza, OBD2 Rent zadržava pravo da zahteva trenutno vraćanje vozila i naplatu troškova za naknadu štete.

2.6 Tokom iznajmljivanja, morate preduzeti sve neophodne mere zaštite da biste vozilo zadržali u istom stanju u kojem ste ga preuzeli. Naročito, Vi i/ili Vozač morate da obavljate uobičajeni pregled stanja vozila, kao što je nivo vode i ulja, pritisak u gumama.

2.7 Najmoprimac i vozač ne smeju da koriste vozilo izvan ugovorne teritorije. Ugovorna teritorija je Evropa, sa izuzetkom: Albanija, Island, Kosovo, Turska, Velika Britanija, Irska, Rusija i sve bivše republike SSSR, Malta, Kipar.

Vozilo možete korisitit van teritorije Republike Srbije samo sa međunarodnom vozačkom dozvolom. U slučaju korišćenja vozila van teritorije Republike Srbije, o toj nameri neophodno je da nas obavestite minimalno 7 dana pre datuma preuzimanja vozila. U slučaju korišćenja vozila van teritorije Republike Srbije plaća se naknadna u iznosu od 30 evra po vozilu, plus PDV. Klijenti koji koriste vozilo van teritorije Republike Srbije prihvataju u potpunosti odgovornost na sebe za rešavanje svih situacija u koje mogu doći zbog bilo kojih incidenata ili saobraćajnih nesreća koje se mogu dogoditi ili u njima učestvovati. Morate odgovorno i pažljivo dovesti vozilo na teritoriju Srbije, nakon čega ćete imati punu pomoć kompanije OBD2 Rent. Kompanija OBD2 Rent je odgovorna za pomoć na putu svakog dana tokom svih 24 sata samo na teritoriji Republike Srbije. Ukoliko klijent želi da koristi vozilo van teritorije Republike Srbije i o tome nije obavestio kompaniju OBD2 Rent minimalno 7 dana pre datuma preuzimanja vozila, mora korisititi dodatnu uslugu kompanije OBD2 Rent pod nazivom xxxxxxxxxxxxx. Ukoliko klijent želi da koristi vozilo van teritorije Republike Srbije i o tome nije obavestio kompaniju OBD2 Rent minimalno 7 dana pre datuma preuzimanja vozila, dužan je platiti depozit uvećan za 100%.

2.8 U slučaju učestvovanja u saobraćajnoj nesreći na teritoriji Republike Srbije, kao i van teritorije Republike Srbije, neophodno je kompaniji OBD2 Rent dostaviti u celosti policijski izveštaj o saobraćajnoj nesreći. Ako je šteta neznatna, najmoprimac pravi pisani izveštaj sa nacrtom (popunjava evropski izveštaj), bez odlaganja. Izveštaj o nezgodi mora da uključuje naročito ime i adresu umešanih lica i svih svedoka, kao i registracioni broj umešanog vozila.

2.9 U slučaju krađe Vozila, odmah ćete priložiti OBD2 Rent-u kopiju izveštaja o krađi podnetog lokalnim policijskim vlastima, zajedno sa ključevima i zvaničnim dokumentima vozila, ukoliko i oni nisu ukradeni.

 1. Trajanje iznajmljivanja vozila
  3.1 Definicije i kalkulacije
  Primalac vozila se obavezuje da vrati vozilo tačno na dan navedenog datuma u Ugovoru. Vozilo treba da vratite u OBD2 Rent poslovnicu najkasnije na dan i u vreme prikazano u Ugovoru o iznajmljivanju. Ugovor o iznajmljivanju vozila je podeljen na dvadesetčetvoro (24) časovni period. Ukoliko želite da zadržite vozilo duže od vremenskog perioda navedenog u tekstu Ugovora, dužni ste nas o tome obavestiti najkasnije 48 sati pre isteka Ugovora o iznajmljivanju vozila.Period iznajmljivanja se završava kada vratite vozilo u OBD2 Rent poslovnicu, predate ključeve vozila i registraciona dokumenta vozila OBD2 Rent agentu ili predstavniku, pregledate vozilo zajedno sa OBD2 Rent agentom ili predstavnikom, i sapotpišete izveštaj o šteti prilikom vraćanja vozila.

  Do 60 minuta kašnjenja (u odnosu na datum i vreme predviđeno Ugovorom) u vraćanju vozila neće biti dodatno obračunato. Za preko 60 minuta kašnjenja u vraćanju vozila (u odnosu na datum i vreme predviđeno ugovorom), dužni ste platiti iznajmljivanje vozila za svih 24 sata (ceo 1 dodatni dan).
  Svako vraćanje vozila pre datuma i vremena navedenog u Ugovoru o iznajmljivanju ne konstituiše pravo najmoprimca na povraćaj dela novca.

U slučaju da vozilo nije vraćeno najkasnije na dan naveden u Ugovoru o iznajmljivanju i ukoliko odmah ne obavestite OBD2 Rent o zakasnelom vraćanju, OBD2 Rent smatra da je vozilo protivpravno prisvojeno i ima pravo da slučaj prijavi nadležnim lokalnim vlastima.
Kada vratite vozilo u OBD2 Rent, morate iskoristiti priliku da pregledate vozilo zajedno sa OBD2 Rent agentom ili predstavnikom, i da sapotpišete izveštaj o šteti prilikom vraćanja vozila. Na Vaš zahtev, OBD2 Rent Vam daje potpisani dokument kojim OBD2 Rent navodi da je vozilo pravilno vraćeno OBD2 Rent-u.

OBD2 Rent se ne može smatrati odgovornim za eventualnu imovinu i/ili predmete koje ste zaboravili u vozilu, osim ukoliko možete da dokažete da su imovina i/ili predmeti nestali u okviru odgovornosti OBD2 Rent-a.

3.2 Kraj Ugovora
Ugovor o iznajmljivanju vozila ističe u trenutku kada klijent vrati vozilo, ključeve vozila, propratna dokumenta vozila u prostorije OBD2 Rent, i nakon obavljenog kontrolnog pregleda vozilla.
3.2.1 U slučaju učestvovanja u saobraćajnoj nesreći tokom trajanja Ugovora o iznajmljivanju vozila, Ugovor prestaje sa pravnim dejstvom u momentu kada klijent dostavi u prostorije OBD2 Rent pun policijski izveštaj o okolnostima saobraćajne nesreće. Svi dani preko datuma navedenog u Ugovoru do dana dostavljanja punog policijskog izveštaja će se raćunati kao dani tokom kojih traje iznajmljivanje vozila.

 1. Plaćanje
  Klijent mora biti svestan troškova iznajmljivanja vozila. Vozilo može iznajmiti pravno ili fizičko lice (pravni subjekt) koje je poslovno sposobno za sklapanje ugovora sa OBD2 Rent-om i spremno da prihvati odgovornost za vozilo tokom perioda iznajmljivanja, i koje ima sredstva koja će prihvatiti OBD2 Rent za plaćanje iznajmljivanja vozila i svih povezanih troškova. Plaćanje kreditnom karticom je opciono (Visa, MasterCard). U slučaju plaćanja putem kreditne kartice, kompanija OBD2 Rent je odgovorna za čuvanje poverljivosti podataka koje kartica sadrži.OVLAŠĆUJEM KOMPANIJU OBD2 Rent DA SA MOJE KARTICE NAPLATI ZA:

  4.1 Depozit
  Iznos za depozit je obavezan za sva iznajmljivanja vozila, a njegov iznos zavisi od kategorije vozila koje se iznajmljuje.
  1. U slučaju doplate za paket osiguranja sa 0% učešća u šteti, depozit će biti iskorišćen jedino ako polisa osiguranja ne pokriva kompletan iznos nastale štete (pogledati detaljnije u paragrafu 6).
  2. U slučaju korišćenja osnovnog paketa osiguranja, depozit će biti iskorišćen ukoliko je ukupna šteta veća od 250 do 900 evra.
  3. U slučaju kršenja saobraćajnih propisa, kao i dobijanja kazni za prekršaje (saobraćajne i/ili komunalne) kako na teritoriji Republike Srbije tako i izvan teritorije Republike Srbije, depozit će biti iskorišćen kao što je napisano u daljem tekstu:
  4.1/a Za klijente sa osnovnim paketom osiguranja, za štete izazvane od strane klijenta kao i u slučaju krađe vozila za 20% ukupne vrednosti vozila (ne više od blokiranog iznosa na Vašoj kreditnoj kartici), i u slučaju kršenja pravila iz paragrafa 7. Ukoliko nije došlo do bilo kakve štete na vozilu, krađe, ili izdavanja kazni za prekršaje (saobraćajne i komunalne), depozit se u celosti (100%) vraća u roku od 5 radnih dana od dana vraćanja vozila i nakon provere u policijskim bazama podataka za eventualne kazne koje bi stigle u budućem periodu u vezi sa korišćenjem vozila u toku trajanja Ugovora o iznajmljivanju vozila.
  4.1/b Za klijente koji su uplatili dodatni paket osiguranja sa 0% učešća u šteti u skladu sa paragrafima 6.4 i 7.

 2. Pravne obaveze, protokoli i procedure
  Najmoprimac i/ili vozač je u potpunosti odgovoran za sve saobraćajne ili komunalne prekršaje počinjene na teritoriji Republike Srbije ili izvan nje. U slučaju da je depozit plaćen sa kreditne kartice (prethodno se proverava njena validnost i raspoloživost slobodnih novčanih sredstava na njoj), OBD2 Rent direktno zadržava novčanu vrednost za pričinjene štete, kazne, kamate, administrativne naknade za svaku kaznu, kao i za sve druge obaveze koje klijent nije platio.
  U slučaju saobraćajne nesreće, posle obavljenog policijskog uviđaja, klijent je obavezan o toj okolnosti obavesti ovlašćeno lice kompanije OBD2 Rent.

5.1 Plaćanje iznajmljivanja vozila
Možete odlučiti da platite unapred (plaćanje unapred putem internet rezervacije, putem našeg kontakt centra ili u OBD2 Rent poslovnici) iznajmljivanje koje uključuje dnevnu naknadu iznajmljivanja vozila i dodataka tokom perioda iznajmljivanja, kao i sve dodatne usluge. Način plaćanja se zadužuje za dogovoreni iznos. Primićete potvrdu o rezervaciji uključujući plaćanje unapred. Pored toga, iznos plaćanja unapred se navodi u konačnoj fakturi i oduzima se od eventualnog ukupnog iznosa koji se (tek) plaća.

Ako odlučite da ne platite unapred iznajmljivanje u vreme rezervacije, iznos depozita plus iznos iznajmljivanja vozila i svih dodataka, sve dodatne usluge ili vozači ili zaštite koje odaberete pre preuzimanja vozila biće prikazani u Ugovoru o iznajmljivanju, koji morate da odobrite i potpišete pre preuzimanja vozila. Konačan i ukupan iznos iznajmljivanja biće naplaćen i fakturisan u vreme vraćanja Vozila na kraju perioda iznajmljivanja.

5.2 Sve dodatne naknade i troškovi biće naplaćeni kada vratite vozilo (ukoliko se mogu izračunati u to vreme). Ukoliko ste napravili dodatne troškove, kao što su kazne ili šteta izazvana na vozilu identifikovana bez Vašeg prisustva, OBD2 Rent će naplatiti ove troškove i primenjive administrativne naknade, sve administrativne naknade (naknade za upravljanje štetom, naknade administrativnih kazni) kada OBD2 Rent postane svestan svih troškova.
U tom pogledu, imate period od četrnaest (14) dana, počev od datuma slanja (putem Email-a ili redovne pošte) obaveštenja o naplati, da osporite i opravdate svoju odgovornost za te naknade. U slučaju da nema osporavanja ili opravdanja u toku gorenavedenog perioda, iznos tih naknada se naplaćuje.

5.3 Faktura Vam se šalje elektronskim putem, ukoliko ste prethodno dali saglasnost. Ako odbijete da fakturu primite elektronskim putem, možete odabrati da primite papirnu fakturu. Ukoliko se plaćanje vrši direktnim zaduženjem, ugovara se obaveštenje od jednog dana unapred, koje se ispunjava slanjem obaveštenja o zaduženju.

5.4 Rok plaćanja fakturisanih iznosa po završetku najma je 0 dana od dana fakturisanja. Ako datum valute prikazan na fakturi istekne i ako ne platite nakon primanja pisanog upozorenja, morate da platite zateznu kamatu od 5% iznad relevantne osnovne kamate, ako ste korisnik. Zatezna kamata je 8% iznad relevantne osnovne kamate ako ste poslovni korisnik. Najmoprimac može da prikaže da je stvarni gubitak usled neizvršenja obaveze manji.

5.5 Ako neizvršenje obaveze najmoprimca čini neophodnim angažovanje agencije za naplatu dugovanja, onda najmoprimac mora da snosi nastale troškove ako nije bio očigledno nesposoban da plati ili ako nije želeo da plati, i takođe nije osporio osnov potraživanja.

5.6 Ako se iznos fakture ne plati do datuma valute, morate da platite zateznu kamatu pored iznosa sa neplaćene fakture vozila.

5.7 Izmena rezervacije
Možete da izmenite Vašu rezervaciju, bez naknade, pod uslovom da obavestite OBD2 Rent najmanje 24 časa pre početka iznajmljivanja. Molimo imajte u vidu da nove cene iznajmljivanja mogu biti primenjive ako izmenite rezervaciju. Izmene rezervacije se mogu izvršiti kontaktiranjem OBD2 Rent na +381 63 8008007 ili na reservations@obd2rent.rs.

5.8 Otkazivanje
U svrhu ovog odeljka, otkazivanje rezervacije ili nepodizanje Vozila usled više sile znači da ste sprečeni ili odloženi usled rata i drugih sukoba, civilnih nemira, nesreća, generalnog štrajka, trgovinskih sporova, embarga ili vladinih zabrana uvoza i izvoza ili ostalih uzroka van razumne (direktne ili indirektne) kontrole.

5.8.1 Ako ste platili unapred Vašu rezervaciju preko interneta:
Možete da otkažete Vašu rezervaciju, bez naknade, pod uslovom da obavestite OBD2 Rent najmanje 24 časa pre početka iznajmljivanja. Ako otkažete rezervaciju upućivanjem obaveštenja OBD2 Rent-u manje od 24 časa unapred, unapred plaćeni iznos se refundira u iznosu manjem za 50 evra neto, što je naknada za kasno otkazivanje.

5.8.1.1 Ako niste otkazali rezervaciju i ne dođete u OBD2 Rent poslovnicu da preuzmete vozilo, unapred plaćeni iznos se refundira u iznosu manjem za 95 evra neto, što je naknada za „nepojavljivanje“.

5.8.2 Ako niste platili unapred Vašu rezervaciju preko interneta:
Možete izmeniti ili otkazati rezervaciju bez naknade do vremena preuzimanja. Ako ne otkažete rezervaciju, a ne preuzmete vozilo u vreme određeno za preuzimanje, naplaćuje se naknada za nepojavljivanje u iznosu od 95 evra neto.

5.9 Pravo na reklamaciju (postupak i rokovi)
U slučaju spora između Vas i OBD2 Rent-a u pogledu Vašeg iznajmljivanja, primenjuje se merodavno pozitivno pravo Republike Srbije.

6. Osiguranje vozila
6.1 Osnovni paket Osiguranja uključuje: pokriće ukupne štete preko iznosa depozita (koji zavisi od kategorije vozila), kao i pokrivanje štete nastale krađom (80%).
6.2 Osnovni paket Osiguranja ne uključuje: štete nastale sudarom, ogrebotine, gume, felne, stakla, oštećenja na donjem postroju vozila, štete u unutrašnjosti vozila, retrovizore, štete nastale prilikom parkiranja, eksplozije, požare, prirodne nepogode, trošak transporta oštećenog vozila od mesta nesreće do lokacije servisa sa kojim kompanija OBD2 Rent ima ugovor o poslovnoj saradnji, i sve ostalo napisano u Paragrafu 7.

Dodatni paket osiguranja je opcionalan i dodatno se naplaćuje.
6.3 Dodatni paket Osiguranja uključuje: štete na vozilu nastale u saobraćajnoj nesreći ili drugom štetnom događaju, krađu vozila, ogrebotine, retrovizore, stakla, štete nastale prilikom parkiranja, eksplozije, požare, gubitak kapica na ventilima kao i gubitak ratkapni na točkovima, oštećenja šasije, pregorelu sirenu vozila, trošak transporta oštećenog vozila od mesta nesreće do lokacije servisa sa kojim kompanija OBD2 Rent ima ugovor o poslovnoj saradnji.
6.4 Dodatni paket Osiguranja ne uključuje: štete na vozilu, spaljene pneumatike, čelične felne, bilo koja oštećenja motora, oštećenja pumpe za gorivo usled korišćenja goriva lošeg kvaliteta, oštećenja seta kvačila (kod automatskih i manuelnih menjača). Štetu prouzrokovanu u unutrašnjosti vozila, gubitak ključa vozila, gubitak dokumenata vozila, kao i bilo koju štetu koju je prouzrokovao primalac vozila pod dejstvom alkohola, droge, ili bilo čega drugoga nabrojanog u Paragrafu 7.
Dodatni paket Osiguranja ne uključuje bilo šta od nabrojanih stvari u paragrafu 6.3 ako klijent ne dostavi pun policijski izveštaj, ili ako je bio pod dejstvom alkohola ili droga za bilo koju štetu ili ogrebotinu koja nastane.
6.5 U skladu sa paragrafom 6.4 klijent je obavezan da čuva sve fiskalne račune od sipanja goriva i da ih pokaže ovlašćenoj osobi kompanije OBD2 Rent prilikom vraćanja vozila. Vozilo mora biti vraćeno sa istim nivoom goriva kao kad je preuzeto. Ukoliko vratite vozilo sa manjom količinom goriva u odnosu na nivo kad je preuzeto, dužni ste platiti 2.5 evra po litri i 5 evra za uslugu. Ukoliko vratite vozilo sa više goriva u odnosu na količinu goriva prilikom preuzimanja vozila, kompanija OBD2 Rent Vam neće refundirati razliku u količini goriva, niti tu razliku isplatiti u novcu.

7. Saobraćajne i ostale kazne/prekršaji
U toku trajanja perioda iznajmljivanja vozila, Vi i/ili vozač plaćate u celosti iznos svih kazni za prekršaje kao i administrativne takse i troškove koje iz njih proističu. Vi i/ili vozać ste u potpunosti odgovorni za sve saobraćajne, komunalne i bilo koje druge kazne/prekršaje izdate od strane Policije ili drugih nadležnih državnih organa, nastale u toku perioda iznajmljivanja vozila.

7.1 Ukoliko Vi i/ili vozač ne ispunite obavezu plaćanja kazni/prekršaja, kompanija OBD2 Rent je obavezna platiti ih i tom prilikom biće naplaćeno sa kreditne kartice najmoprimca i/ili vozača 30 evra+PDV preko iznosa svih neplaćenih kazni.
Vi i/ili vozač dužan ste platiti 200 evra+PDV u slučaju gubitka ključa vozila, 50-100 evra+PDV (u zavisnosti od kategorije vozila) u slučaju oštećenja pneumatika (po oštećenom pneumatiku). U slučaju gubitka registarskih oznaka vozila i/ili gubitka dokumenata vozila, Vi i/ili vozač dužni ste platiti dodatnih 30 dana iznajmljivanja istog vozila. U slučaju korišćenja GPS uređaja i njegovog oštećenja ili gubitka, Vi i/ili vozač dužni ste platiti 200 evra+PDV. Za gubitak sedišta za bebe i/ili dečijeg sedišta, kao i za zamenu navedenih sedišta, Vi i/ili vozač dužni ste platiti 70 evra+PDV. Gubitak ili zamenu lanaca za sneg Vi i/ili vozač dužni ste platiti 40 evra+PDV.

8. Preuzimanje/vraćanje vozila van radnog vremena
Pod preuzimanjem i/ili vraćanjem vozila van radnog vremena podrazumeva se vremenski period od 20:30 do 08:30.

8.1 Molimo da obratite pažnju da se Ugovor o iznajmljivanju vozila, u slučaju vraćanja vozila van radnog vremena, ne završava automatski nakon ostavljanja ključeva: vozilo ostaje na parking mestu gde ste ga parkirali do otvaranja OBD2 Rent poslovnice, koja će preduzeti pregledanje vozila i okončati Ugovor o iznajmljivanju. OBD2 Rent Vas podseća da morati parkirati vozilo na prostor predviđen u tu svrhu, tako da vozilo ne predstavlja opasnost za druge i ne ometa saobraćaj na način naveden saobraćajnim propisima. Dokumenta vozila ostaju u pretincu vozila. Ukoliko se vozilo pregleda u kasnijem trenutku – tokom otvaranja poslovnice – OBD2 Rent Vam preporučuje da slikate vozilo da biste imali dokaze o datumu i stanju u kojem je vozilo vraćeno, nakon parkiranja i pre ostavljanja ključeva.
Kada se izvrši pregled i u slučaju štete, OBD2 Rent će Vas obavestiti o ovome.

8.2 Ukoliko odaberete uslugu preuzimanja i/ili vraćanja vozila van radnog vremena, OBD2 Rent ima pravo da sastavi izveštaj o stanju Vozila bez Vašeg prisustva i nakon predaje ključeva. Naročito, treba da prijavite sve nezgode i/ili štetu koja utiče na stanje vozila u dokumentu koji se nalazi u fascikli sa dokumentima vozila, u pretincu.

8.3 Ukoliko se vozilo preuzima ili vraća u navedenom vremenskom periodu, naplaćuje se dodatna naknada od 25 evra+PDV.
Preuzimanje ili vraćanje vozila u sedištu kompanije OBD2 Rent je besplatno.
Preuzimanje ili vraćanje vozila u Hotelima na teritoriji Beograda je besplatno.
Preuzimanje ili vraćanje vozila u krugu od 15 kilometara od sedišta kompanije OBD2 Rent se naplaćuje 20 evra+PDV.
Preuzimanje ili vraćanje vozila izvan gradskog područja Beograda naplaćuje se 20 evra + 0.45 evra po pređenom kilometru u jednom pravcu +PDV na tako dobijen celokupni iznos.
Preuzimanje ili vraćanje vozila van teritorije Republike Srbije naplaćuje se 20 evra plus 0.55 evra po pređenom kilometru u jednom pravcu, +PDV na tako dobijen celokupni iznos (neračunajući putarine koje se posebno naplaćuje, prolazak kroz tunele gde se on posebno naplaćuje, prolazak preko mosta gde se on posebno naplaćuje).

8.4 Ukoliko niste u stanju i/ili odbijate da pregledate vozilo zajedno sa OBD2 Rent agentom ili predstavnikom, OBD2 Rent ovlašćen je da sam pregleda vozilo bez Vašeg prisustva i da registruje Vaše odbijanje pregledanja vozila i/ili inventara (dodatne opreme).

9. Bezbednost
U cilju zaštite bezbednosti klijenta i zaštite interesa kompanije OBD2 Rent, svako vozilo je opremljeno GPS sistemom za praćenje vozila.

Napomena 1: Sve usluge se naplaćuju u dinarima (RSD) po zvaničnom srednjem kursu NBS na dan fakturisanja.
Napomena 2: Nakon što sam se upoznao sa tekstom svih 9 paragrafa ovog dokumenta, svih 9 smatram razumnim, opravdanim i prihvatam ih u celosti.

Nema izabranog automobila u moderan kancelarija. Molimo izaberite drugu klasu!